Irish Whiskey Wochenende
Web: www.irish-whiskey-wochenende.de
E-Mail: kontakt@irish-whiskey-wochenende.de

Veranstalter:
Irish Whiskeys
Mareike Spitzer
Niddaer Landstraße 7
63691 Ranstadt
E-Mail: info@irish-whiskeys.de
Tel.: 06035/7095228